Reklamációs rend

  

1. Általános rendelkezések és fogalom meghatározások
  
Ezen reklamációs rend a Cseh Köztársaság 40/1964es Törvénye (Polgári Törvényköny) alapján volt létrehozva, későbbi módosítások értelmében (továbbikban csak „Törvény“) és fogyasztásztási cikkekre vonatkozik (továbbiakban csak „Áru“) és a Vevő garanciális időben érvényesített jogait tartalmazza (továbbiakban csak „Reklamáció“).
 
Az Eladó Pinkie originals s.r.o., K vyhlídce 924, 250 91, Zeleneč, Cégértékszám: 06257232, Cseh Köztársaság
A „Vevő“ az a személy, amely adásvételi szerződést kötött az Eladóval
 
2. Jótállási feltételek 
  
A Vevőnek jogában áll visszautas&tani az áru átvételét, amennyiben a terméknek gyártási hibája, illetve sérült szállítási csomagolása van. Ebben az esetben megmarad a Vevő Eladó általi teljesítésre, vagy vétel ár visszatérítésére irányuló igénye. Ilyen szituációban a Vevő dönt.

Abban az esetben, ha az átvétel után, a jótállási időtartam alatt az áru meghibásodik, a Vevő reklamációval élhet.

A jótállási időtartam 24 hónap az irányadó törvény rendelkezései szerint, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, vagy másként nincs feltüntetve.

A Vevő jogosult a szerződéstől elállni minden törvény által előírt esetben. A szerződéstől való ellállás a Vevő által írt írásbeli szerződéstől való elállás Eladónak való kézbesítésekor lép életbe. A szerződéstől való elálással a szerződés érvényét veszti, és a felek kötelesek mindent visszaküdeni a másik félnek, amit a szerződés alapján küldtek egymásnak.

A következő informáciokat kérjük feltüntetni a Vevő részéről:

• Megrendelő számát, amit e-mailben továbbítottunk a visszaigazolással együtt
• A hibák részletes leírását
• Tulajdonjogról szóló dokumentumot mellékelni – számla, szállító levél 

3. Reklamáció - ügyintézés
  
A reklamáció az Eladó székhelyén kerül érvényesítésre e-mailen: eshop@pinkie.hu, vagy a következo címen: PINKIE, Kosmonautů 4151, 43001 Chomutov, Cseh Köztársaság
A reklamáció, beleértve a hibák javítása 30 napon belül korrigálásra kerül, kivéve, ha a felek nem eggyeznek meg egy hosszabb időtartamban. Ezt követően a Vevő ugyanazokkal a jogokkal élhet, mintha elháríthatatlan hibáról lenne szó.

Abban az esetben, ha az árut vissza kell küldeni az Eladónak, a Vevő a saját érdekében ügyeljen arra, hogy a törékeny anyagokat is megfelelő csomagolással és jelöléssel küldje vissza! 

Az Eladó a reklamáció rendezését követően felszólítja a Vevőt a javított áru átvételére.
Nem megalapozott reklamáció esetén ( a károsodás helytelen vagy gondatlan használat következtében keletkezett, stb.), az Eladó a Vevőnek felszámítja a hiba lokalizálásával és eltávolításával keletkezett kiadásokat. A Vevő ezt a költséget a megadott időn belül köteles megfizetni, de legkésőbb a reklámációs eljárás befejezését követő 14 (tizennégy) napon belül.

A termék nem rendeltetésszerű használata esetén a jótállás érvényét veszti.
       
A reklamált árut csak tisztán fogadjuk el.
 
4. Záró rendelkezések 
  
Bármilyen reklamáció esetén a Vevő tájékoztatja az Eladót a reklamáció érvényesítéséről, és megeggyezik vele a reklamációs folyamat legmegfelelőbb formájáról.
Ezen reklamációs rend 2010.3.1-től érvényes

A reklamációs rendben való változás jogát fenntartjuk.
  

Bejelentkezés

Kérem írja be email címét és jelszavát

Nincsen fiókja? Regisztráljon

A kosár üres